หน้าแรก เกี่ยวกับภาควิชา อาจารย์และบุคลากร ติดต่อสอบถาม
      
 
 
เมนูหลัก
 
 
  ความรู้ทางการศึกษาพิเศษ  
     
  การศึกษาพิเศษ
ความหมาย, ประวัติความเป็นมา, การศึกษาพิเศษในประเทศไทย, การจัดการศึกษา, แนวคิดและหลักการจัดการศึกษาพิเศษ
(ศรียา นิยมธรรม.2546; ผดุง อารยะวิญญู.2542)
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
 
 
 
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2649-5289

Department of Special Education, Faculty of Education, Srinakharinwirot University
Sukhumvit 23, Bangkok 10110
Tel & Fax : (662) 6495289
Copyright © 2010 Department of Special Education, SWU