หน้าแรก เกี่ยวกับภาควิชา อาจารย์และบุคลากร ติดต่อสอบถาม
      
 
 
เมนูหลัก
 
 
  อวยพรปีใหม่อธิการบดี  
     
  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2554 โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษแห่งชาติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารณี ศักดิ์ศิริผล ประธานโครงการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ และบุคลากรในโครงการฯ ได้พร้อมใจกันร่วมมอบกระเช้าและกราบสวัสดีปีใหม่แด่ศาสตราจารย์ ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554
 
 
 
 
 
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2649-5289

Department of Special Education, Faculty of Education, Srinakharinwirot University
Sukhumvit 23, Bangkok 10110
Tel & Fax : (662) 6495289
Copyright © 2010 Department of Special Education, SWU