หน้าแรก เกี่ยวกับภาควิชา อาจารย์และบุคลากร ติดต่อสอบถาม
      
 
 
เมนูหลัก
 
 
  การอบรม เรื่อง กระบวนการวินิจฉัยเชิงสร้างสรรค์  
     
  ภาควิชาการศึกษาพิเศษจัดการอบรม เรื่อง กระบวนการวินิจฉัยเชิงสร้างสรรค์ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ณ ภาควิชาการศึกษาพิเศษ อาคารเรียนรวม ชั้น 5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีรองศาสตราจารย์ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร เป็นวิทยากร
 
 
ลงทะเบียนเข้าอบรมกระบวนการวินิจฉัยเชิงสร้างสรรค์   ลงทะเบียนเข้าอบรมกระบวนการวินิจฉัยเชิงสร้างสรรค์
     
 
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร   รองศาสตราจารย์ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร บรรยายเกี่ยวกับการประเมินอย่างสร้างสรรค์
     
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธวงศ์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการวินิจฉัย   นิสิตรับฟังการบรรยายด้วยความตั้งใจ
     
 
วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการประเมินผล   นิสิตรับฟังการบรรยายด้วยความตั้งใจ
     
 
พักรับประทานอาหารว่าง   พักรับประทานอาหารว่าง
 
 
 
 
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2649-5289

Department of Special Education, Faculty of Education, Srinakharinwirot University
Sukhumvit 23, Bangkok 10110
Tel & Fax : (662) 6495289
Copyright © 2010 Department of Special Education, SWU