หน้าแรก เกี่ยวกับภาควิชา อาจารย์และบุคลากร ติดต่อสอบถาม
      
 
 
เมนูหลัก
 
 
  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553  
     
  ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2553 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น.
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ ประธานในพิธีเจิมหนังสือ
     
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ ประธานในพิธีเจิมหนังสือ   คณาจารย์และนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู
     
 
คณาจารย์และนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู   คณาจารย์และนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู
     
 
คณาจารย์และนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู   คณาจารย์และนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู
     
 
คณาจารย์ให้โอวาทแก่นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู   คณาจารย์และนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก
 
 
 
 
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2649-5289

Department of Special Education, Faculty of Education, Srinakharinwirot University
Sukhumvit 23, Bangkok 10110
Tel & Fax : (662) 6495289
Copyright © 2010 Department of Special Education, SWU