หน้าแรก เกี่ยวกับภาควิชา อาจารย์และบุคลากร ติดต่อสอบถาม
      
 
 
เมนูหลัก
 
 
  นิสิตระดับปริญญาตรีไปศึกษาดูงาน  
     
  นิสิตระดับปริญญาตรีไปศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553 นิสิตได้ร่วมเรียนรู้ภาษามือจากอาจารย์ญาดา ชินะโชติ และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
 
 
     
 
 
 
 
 
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2649-5289

Department of Special Education, Faculty of Education, Srinakharinwirot University
Sukhumvit 23, Bangkok 10110
Tel & Fax : (662) 6495289
Copyright © 2010 Department of Special Education, SWU