หน้าแรก เกี่ยวกับภาควิชา อาจารย์และบุคลากร ติดต่อสอบถาม
      
 
 
เมนูหลัก
 
 
  สัมมนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู  
     
  ภาควิชาการศึกษาพิเศษจัดกิจกรรมการสัมมนา เรื่อง ธรรมาภิวัฒน์กับการศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเชิญอาจารย์แทนคุณ จิตต์อิสระ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่อาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิวัฒน์กับการศึกษา และสามารถในการนำหลักธรรมาภิวัฒน์ไปใช้ในการเรียนการสอนและการดำรงชีวิตประจำวัน
 
 
นักศึกษาลงทะเบียนและรับเอกสารเข้าร่วมสัมมนา   นักศึกษาลงทะเบียนและรับเอกสารเข้าร่วมสัมมนา
     
 
นักศึกษาลงทะเบียนและรับเอกสารเข้าร่วมสัมมนา   วิทยากร : อาจารย์แทนคุณ จิตต์อิสระ บรรยายให้ความรู้แก่อาจารย์และนักศึกษา
     
 
วิทยากรบรรยาย : ธรรมมาภิวัฒน์กับการศึกษา   วิทยากร : อาจารย์แทนคุณ จิตต์อิสระ บรรยายให้ความรู้แก่อาจารย์และนักศึกษา
     
 
นักศึกษาร่วมกิจกรรม : ถามคำถามกับวิทยากร (ปัญญาเกิดได้โดยวิธีใดบ้าง)   วิทยากร อาจารย์แทนคุณ จิตต์อิสระ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์  อนุรุทธ์วงศ์
     
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์  อนุรุทธ์วงศ์ มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร    
 
 
 
 
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2649-5289

Department of Special Education, Faculty of Education, Srinakharinwirot University
Sukhumvit 23, Bangkok 10110
Tel & Fax : (662) 6495289
Copyright © 2010 Department of Special Education, SWU