หน้าแรก เกี่ยวกับภาควิชา อาจารย์และบุคลากร ติดต่อสอบถาม
      
 
 
เมนูหลัก
 
 
  ศิษย์เก่าดีเด่น  
     
ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2552
 
อาจารย์สมบูรณ์ อาศิรพจน์
 
สถานที่ทำงาน
    ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง โทรศัพท์ 0-2247-4686 โทรสาร 0-2247-4685
 
ประวัติการศึกษา
 
  1. การศึกษาบัณฑิต ปีที่จบ 2522 สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พิษณุโลก)
  2. การศึกษามหาบัณฑิต ปีที่จบ 2542 สาขาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติการทำงาน
 
  1. ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพมหานคร
  2. ครูโรงเรียนสอนคนหูหนวกจังหวัดตาก
  3. ครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
  4. รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดตาก
  5. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 
 
ศิษย์เก่าดีเด่นปี 2551
 
นางมะลิวัลย์ ภูริปรีชา
 
 
 
 
 
 
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2649-5289

Department of Special Education, Faculty of Education, Srinakharinwirot University
Sukhumvit 23, Bangkok 10110
Tel & Fax : (662) 6495289
Copyright © 2010 Department of Special Education, SWU